Redacció

  • Redacció de documents (cartes, memòries, resums…).
  • Redacció de continguts per a blogs i llocs web.
  • Redacció de textos publicitaris.
  • Redacció de contracobertes.

Imatge: Irene Vidal Oliveras